ReAger forumteater

ReAger forumteater - Norges mest erfarne jokere

Eliann Stålem Berg og Kari Anne Næss samler sine krefter og kompetanse som Norges mest erfarne jokere inn i ReAger forumteater!

Eliann startet Norges første faste forumteaterkompani Act 2 i 2008 for Safir (Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet) i Kirkens Bymisjon. Hun hadde nettopp skrevet ferdig sin masteroppgave i sosialantropologi basert på sitt feltarbeid hos Cardboard Citizens i London, Storbritannias ledende institusjon for bruk forumteater. I 25 år har de laget livsendrende teater med og for hjemløse. Eliann startet som frivillig forumteaterfasilitator på Safir, og ble etterhvert fast ansatt for å drive Act2, der hun planla og leder forumteaterverksteder for mennesker med ruserfaring, produserte forumteaterforestillinger utviklet med gruppene, og fasiliterte - jokret - over 30 forestillinger frem til 2016.

Kari Anne var ferdig utdannet skuespiller i 2003, og etter omtrent 2 år med nasjonale barneteaterturnéer som profesjonell skuespiller erfarte hun at det var i direkte kontakt med publikum at hun trivdes best. I 2009 kom hun i kontakt med Eliann, og ble frivillig medhjelper i Act2 forumteater. Kari Anne fullførte i juni 2018 sin mastergrad i Kunst- og uttrykksmetoder i konflikthåndtering og fredsbygging, der hun gjorde en kvalitativ studie av 10 deltagere i den internasjonale forumteatergruppa Verdenshytta som hun selv hadde etablert i Fredskulturgruppa i Norges Fredslag.

Eliann og Kari Anne har gjort mange ulike forumteaterprosjekter sammen de siste 8 årene. De har jobbet med mange ulike typer sårbare grupper; mennesker med ruserfaring, psykiske helseutfordringer, svaksynte, flyktninger, minoriteter, utsatt ungdom, forebygging av mobbing på barneskolen og unge som opplever negativ sosial kontroll. 

Tilsammen er de Norges mest erfarne jokere. I 2016 tok de initiativ til å starte en nasjonal forening for forumteater, og tok kontakt med alle norske forumteatermiljøer de kunne finne. Ingen andre har drevet profesjonelt og akademisk med forumteater i like mange år, med like mange grupper og produsert like mange forumteaterforestillinger som ReAger forumteater. Vi ønsker at denne kompetansen skal komme flest mulig mennesker til gode! Vår drivkraft er å bruke forumteater til å skape positiv sosial forandring gjennom å gi spillerom for samfunnspåvirkning til de som vanligvis ikke blir sett opp til og lyttet til. MedborgerSKAP for alle!